לולא אהבת אהוב שלא מת אף פעם לא היית סובל עכשיו

28.10.16 - 21:35 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

מלומד אחד בשם חכים עבר ליד אדם שישב ליד קבר ובכה, ושאל אותו מדוע הוא בוכה. ענה האיש: הוא היה אדם אהוב והוא מת, ובגלל זה אני בוכה. ענה חכים: גרמת עוול לעצמך באהבתך לאדם אהוב שמת, אבל לולא אהבת אהוב שלא מת אף פעם אז לא היית סובל עכשיו.

יחיא בן מועאד' א-ראזי אמר: לא מן הצדיקים מי שהפציר שהוא אוהב את אללה, אך לא שומר על הגבולות שלו.

אבו עוביידה אל-חוואז היה אומר בתפילותיו: "הו אללה תן לי אהבה בשבילך, ואהבה בשביל המעשים הטובים, ואהבה בשביל מי שמציית לך, ואהבה בשביל הקרובים אליך, ואהבה בשביל אלה שאתה אוהב אותם, הוא אללה תן לי אהבה כדי שתעלה אותי דרגה אצלך, בדרגה הכי גבוהה.