מה זה צום ומתי מכריזים על הכוונה לצום (נייה)?

24.06.16 - 10:47 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

* הצום הוא הימנעות מהדברים שמבטלים את הצום, מהשחר ועד לשקיעה, עם הבעת נייה.

מתי צריך להכריז על הנייה (כוונה לצום)?

* צום שהוא חובה כמו הרמדאן וצום הנדר שנדרת ליום מסוים או צום נאפילה, אפשר לקבוע את הנייה לאחר השקיעה ועד 50 דק' לפני קריאת תפילת צהריים.

* צום שהוא חוב מהרמדאן או צום נאפילה שביטל או נדר שנדר לצום אבל לא ביום מסוים או צום שהוא תוצאה מעבירות (כמו הפרת שבועה וכדומה) – במצב הזה צריכים להכריז על הנייה בלילה לפני כניסת זמן תפילת השחר. והתנאי שהוא יידע בלב איזה סוג צום הוא הולך לצום.

(נורדין שובש)