חדית': אל תמכרו דינאר (תמורת) שני דינאר

21.06.16 - 10:36 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הגינות: 

עות'מאן בן עפאן מסר שהנביא מוחמד עליו הברכה והשלום אמר: "אל תמכרו דינאר (תמורת) שני דינאר, ולא דירהאם (תמורת) שני דירהאם".
פירוש החדית': הכוונה במכירה היא סחר החליפין, כשעושים סחר חליפין באותו סוג מטבע אז הסכומים שמעבירים חייבים להיות שווים, וחייבים לעשות את הסחר באותו זמן ומקום.
לקיחת תוספת תשלום על סחר חליפין מאותו מטבע נחשבת לריבית, אולם אם המטבעות שונים ניתן לקחת רווח, אבל הסחר חייב להתבצע במקום ללא דחיות.

לדוגמא: אם מישהו רוצה לפרוט שטר של 200 שקל אסור לפורט שישלם לו 190 שקלים בפרוטות ויעשה רווח של 10 שקלים כי דבר זה נחשב לריבית.

סחיח מוסלם

(חדית' ביום)