כמו נהר שזורם על מפתן ביתו של אחד מכם

03.05.16 - 15:06 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הצחאבי אבו הוריירה סיפר, כי שמע את הנביא עלייהי סלאתו וסלאם אומר: לו היה זורם נהר על מפתן ביתו של אחד מכם, והיה מתרחץ ממי הנהר כל יום חמש פעמים, האם היה נשאר משהו מהלכלוך שעליו? אמרו: לא היה נשאר כלום מהלכלוך! אמר הנביא עלייהי סלאתו וסלאם: ככה גם חמש התפילות! אללה מוחק באמצעותן את החטאים! (בוכארי ומוסלם)

בפירוש לחדית' זה בספר רייאד א-סאליחין נאמר: אללה מוחל על החטאים הקטנים למי שמתפלל את חמש התפילות בשלמותן, ולפי התנאים של התפילה ולפי הנימוסים, אך לגבי החטאים הגדולים המוסלמי צריך להצטער עליהם ולבקש מחילה מאללה ולא לחזור על החטאים הללו.