עשה כדי להגיע לאיזון בכל הצדדים בחייך, בלי יוצא מן הכלל

15.04.16 - 20:39 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

האדם בטבעו מרגיש צורך למלא את הצד הרוחני בחייו ובו בזמן הוא אוהב גם לעבוד וליצור דברים. אז עשה כדי להגיע לאיזון בכל הצדדים בחייך, בלי יוצא מן הכלל.

הכר את עצמך וצרכיך, הכר את משפחתך (רעייתך, ילדיך, הוריך, אחים ואחיות וכו), הכר את האסלאם ואת אלוהים ומלא את הרוח שבך ודע שהמטרה הסופית היא העולם הבא, הכר את העבודה שלך ושאף להישגים, הכר את האנשים ולמד מכל אחד ואחד כל דבר מה שלא יהיה.