חדית': האם עשית דבר טוב במהלך חייך?

08.04.16 - 21:06 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

חודייפה בן ימאן מסר כי ‫‏הנביא_מוחמד‬ עליו השלום והברכה אמר: מלאכים לקחו את נשמתו של אדם מסויים ושאלו אותו: האם עשית דבר טוב במהלך חייך? והוא ענה להם כי לא , אמרו לו המלאכים אותו "היזכר", השיב להם האיש הייתי מלווה כסף לאנשים ואומר לעובדים שלי שלא יגבו מהלווים את הכסף במידה ואין להם כיסוי (כלומר לאחר את מועד הפירעון) והייתי מנחה אותם להתנהג בכבוד למי שמגיע להחזרת החוב (כלומר להתנהג יפה בשני המקרים) אללה אמר למלאכים (שלעתים מענישים את המת על חטאים בשם אללה) "סילחו לו".

‏סחיח_מוסלם‬

(חדית' ביום)