מה הדברים האהובים על אללה?

09.03.16 - 05:21 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

עליך בדבריו של הנביא מוחמד - יברכו אלוהים ויתן לו שלום - שאמר (במובן החדית') : "האהוב ביותר על אללה מהאנשים הם המועילים, והאהוב ביותר על אללה מהמעשים זה שמחה שתכניס לנפשו של מוסלמי או תסיר מעליו קושי, או תשלם את חובו, או תסיר מעליו את רעבונו, וללכת עם אחי כדי למלא מצרכיו אהוב עלי משהייה של חודש במסגד".

(חדית' מאת טבראני)