שתלת שתיל ואכל ממנו ציפור או אדם? הרי זה צדקה

01.03.16 - 18:03 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

הצח'אבי אנס בן מאליק - רדייא אללאהו ענהו אמר, אמר הנביא - יברכו אלוהים ויתן לו שלום: כל מוסלם השותל שתיל או זורע זרע, ותאכל ממנו ציפור או אדם או בהמה - הרי היה זה לו כצדקה. (חדית' 2320, מתוך צחיח אל-בוכארי)