קריאת סורת אל-בק'רה עוזרת לגרש את השייטאן מהבית

22.08.15 - 12:00 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

קריאת "סורת אל-בק'רה" מהקוראן היא אחד הדברים שעוזרים לגרש את השייטאן מהבית. בסחיח מוסלם מספר הסח'אבי אבו הוריירה - רדייא אללאהו ענהו - כי הנביא עלייהי סלאתו וסלאם אמר [או כפי שאמר]: אל תגרמו לבתיכם להיות כבתי קברות, וכי השייטאן בורח מבית שבו קוראים סורת אל-בק'רה.