הנביא עלייהי סלאתו וסלאם מחכה לאימאם אל-בוכארי

14.09.15 - 12:00 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

מוחמד אל-ג'ורג'אני סיפר: שמעתי את עבד אל-ואחיד בן אדם אל-טאויסי אומר: ראיתי את הנביא מוחמד - עלייהי סלאתו וסלאם - בחלום, ואיתו קבוצה מחבריו, והוא מחכה במקום מסויים. בירכתי אותו לשלום והוא השיב לי בשלום. אמרתי: מדוע זה אתה עומד כאן שליחו של אללה? ענה: אני מחכה למוחמד בן איסמעיל אל-בוכארי. לאחר כמה ימים נודע לי שמוחמד בן איסמעיל אל-בוכארי מת, וכשבדקתי התברר לי שהוא מת בדיוק בשעה שבה ראיתי את הנביא עלייהי סלאתו וסלאם.