בסיס הדת - ארבע מילים

20.10.15 - 12:00 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

האימאם אבו דאוד אמר: כתבתי אלפי חדית'ים אודות הנביא מוחמד - עלייהי סלאתו וסלאם - רובם עוסקים בחוקים, אך מספיק למוסלמי ליישם את ארבעת החדית'ים הבאים: המעשים הם בכוונות, המותר ברור והאסור ברור, הכי טוב למוסלמי לעזוב כל מה שלא מעניינו, המאמין לא יהיה מאמין עד שיאהב לאחיו מה שהוא אוהב לעצמו. 
 
וגם כמו שנאמר על ידי טאהר בן מופווז: בסיס הדת אצלנו הוא ארבע מילים מפיו של המובחר ביותר, מוחמד - סלה אללאהו עלייהי וסלם: התרחק מהספקות, אל תוציא את עיניך על כל דבר, הנח למה שאינו מעניינך, עשה עמלך עם כוונה בשביל אללה.