באמצעות שלושה דברים ירכוש האדם את מתיקות האמונה

01.12.15 - 12:00 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הסח'אבי אנס בן מאליק - רדייא אללאהו ענהו - סיפר כי הנביא עליו השלום והברכה אמר: באמצעות שלושה דברים ירכוש האדם את מתיקות האמונה: על אללה ונביאו להיות אהובים עליו יותר מכל; עליו לאהוב את הבריות למען אללה; עליו לסלוד מלשוב ולכפור, לאחר שאללה הצילו מן הכפירה, כפי שהוא סולד להיות מושלך לאש (גהנום).