ספר תחילת ההתגלות

23.12.15 - 12:00 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

איך היתה תחילת התתגלות אל שליח אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, ואומרו יתעלה: " גילינו לך (דברי נבואה) כשם שגילינו לנח ולנביאים אחריו." (סורת הנשים : 163).
 
מוחמד בן אברהים אלתיימי, אמר שהוא שמע את עלקמה בן וקאס אללייסי אומר: "שמעתי את עומר בן אלח'טאב (ירצהו אללה) אומר על הבמה: שמעתי את שליח אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, אומר: "העבודות לפי הכוונות, וכל איש לפי הכוונה שלו. ומי שההיגרה (הגירה) שלו אל חיים ליהנות מהם, או אישה כדי להתחתן אתה, אז ההיגרה שלו היא לכך".
 
אם המאמינים עאאשה (ירציה אללה) אמרה שחארס בן השאם, שאל את שליח אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום ואמר לו: הוי שליח אללה! איך אתה מקבל את ההתגלות? שליח אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום אמר: "לפעמים אני מקבל אותה כמו קול הפעמון – והיא מאוד חזקה עלי- ואחרי שהיא נפרדת ממני אני מבין טוב מה אמרה לי, ולפעמים המלאך בא אלי בדמות של איש וידבר אתי ואני מבין מה הוא אומר". עאאשה אמרה: אני ראיתי את הנביא והוא מקבל את ההתגלות ביום הקר ביותר, ונפרדה ממנו והנביא מזיע".
 
(צחיח אל בוכארי)