בקשת מחילה מאללה כל יום יותר מ-70 פעם

16.01.16 - 12:00 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הצחאבי (חבר) אבו הוריירה מספר: שמעתי את שליחו של אללה - עליו השלום והברכה - אומר (או כפי שאמר): "נשבע באללה שאני מבקש מחילה וכפרה מאלוהים ביום יותר משבעים פעם", (בוכארי).
 
איך זה שנביא שלא חוטא מבקש מחילה מאללה כל יום יותר משבעים פעם, ומנגד אנחנו חוטאים יום וליל ולא נזכרים אפילו באללה?