ספר: עקרונות האסלאם

ספר: עקרונות האסלאם

10.10.18 - 08:01 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

להורדת הספר לחץ כאן >>

"האמונה באלוהים אינה ההכרה במה שברא על האדמה ובשמיים ואין היא מתקיימת במילות התפארות וראוותנות כדי לרַצוֹת אנשים. האמונה באלוהים מתקיימת מתוך ודאות יציבה בלב ומתוך דיבור ראוי לשבח על הלשון, וביישום חובות במעשים הקובעים שהעבדוּת היא לבורא, יתעלה שמו ויתעלו יכולותיו, אשר אין לו שותפים במלכותו. האמונה באלוהים והעבדוּת לא יהיו כתקנן אלא ביישום הוראות הדת שהביא הנביא מוחמד – עליו התפילה והשלום – מעִם אלוה חכם ויודע".

זהו קטע מההקדמה של הספר "עקרונות האסלאם", שתורגם מערבית לעברית, ושמופץ בימים אלה מטעם "אדיגה ביסמן". הספר מתמצת את חוקי השריעה הטהורה שנשלחה לכלל העולמים באמצעות הנביא מוחמד – עליו התפילה והשלום – בלי להבדיל בין אדם לאדם. את הספר כתב אבו אל-אעלא אל-מודודי (1979-1903) שהיה איש דת מוסלמי-סוני, הוגה דעות ומפיץ האסלאם. משפחתו, שמקורה בחצי-האי ערב, היגרה להודו בסוף המאה התשיעית. 

הספר תורגם ל-30 שפות והודפס במיליוני עותקים, וזכה לפופולריות רבה, באירופה בעיקר, ורבים התאסלמו בעקבותיו. מזכירו של אל-מודודי מספר על אחד האנשים שהתאסלמו: הוא היה נזיר ספרדי נוצרי שקרא את הספר בספרדית, ולאחר הקריאה כתב לאל-מודודי כי הוקסם מן הספר וכי בזכותו עבר מחושך הכפירה לאור האמונה.

אנו מגישים לכם קטעים מהספר:

קטע מהפרק הראשון: האסלאם.

מדוע כונתה הדת "אסלאם"?
כל דת, כזו ואחרת, בכל העולם, נקראת על שם אדם מסוים או על שם אומה מסוימת: שם הנצרות, למשל, נלקח במקור מישו הנוצרי; הבודהיזם נקרא על שם גאוטמה בודהה; הזורואסטריות  - על שם זרתוסטרה; כך גם היהדות נקראת על שם יוצאי ממלכת יהודה, וכן הלאה - חוץ מהאסלאם. דת האסלאם לא נקראה על שם אדם או אומה אלא על שם המונח "אסלאם", המכוון לתכונה מיוחדת. מהשם אסלאם עולה כי איש לא עסק בהמצאתו וכי אין הוא אופייני לאומה ספציפית, אלא שמטרתו לשוות לכל אנשי תבל את תכונת האסלאם. וכל מי שהתאפיין או יתאפיין בעתיד בתכונה זו הוא מוסלמי.

פירוש המונח אסלאם
בשפה הערבית המונח אסלאם מכוון לכניעה וציות לציוויי המְצַווה ולאיסוריו - ללא סירוב. דתנו כונתה אסלאם, שפירושו ציות לאלוהים והישמעות להוראותיו ללא סירוב וללא התנגדות.

הצורך של האדם בוודאות ובידע לשם ציות לאל
האסלאם הוא כאמור ציות לדבר האלוהים. וכדי לציית, האדם צריך לדעת בוודאות שאלוהים קיים. ואם לא יֵדע זאת כיצד יציית לאלוהים ולחוקיו? כמו כן בעניין תכונותיו של אלוהים - אם האדם לא ידע, למשל, שאלוהים הוא אחד ויחיד ושאין לציית או להרכין ראש לאחר מלבדו - כיצד ירסן את עצמו? ואם לא ידע שאלוהים יודע ושומע ורואה הכול - כיצד יימנע מחטאים?

עוד על האדם לדעת כיצד לבחור דברים בחייו - לפי מה שאלוהים אוהב ולא אוהב - לכן עליו לדעת היטב את חוקי אלוהים. עליו לדעת ולהאמין שיש דין וחשבון ביום תחיית המתים, ושאם יבחר בחטא על פני מצווה הוא יישאל על כך ביום החשבון. ואל לו לשגות ולחשוב שמי שמקיים מצווה ומי שעושה חטא - גורל אחד להם לאחר המוות. מי שמאמין ביום החשבון יתמיד בעשייה למען אלוהים, ומי שמטיל ספק לא יצליח בזאת.

קטע מפרק הנבואה
...אלוהים העניק לאחד יכולת כזו ולאחר יכולת אחרת. לחלק העניק כישרון או כוח פיזי או כושר חשיבה שלא העניק לאחרים וכך הלאה. היכולות והכישרונות המשתנים מאדם לאדם זוהי ברכת אלוהים, ואותה ירעיף לפי חפצו. את היכולות הללו האדם בוודאי אינו יכול להשיג לעצמו באמצעות למידה. זוהי מַתַּת-אל – מתנה שאלוהים בחוכמתו מעניק כפי שהוא חפץ למי שהוא חפץ.

בחוכמה המיוחדת רק לו, העניק אלוהים לכל אחד ואחת יכולת שונה, וזאת על-פי הצרכים של המין האנושי. כך למשל, לאנשים רבים העניק את היכולות הנדרשות לחיילים, לחקלאים ולבעלי מקצועות נפוצים אחרים. ואילו יכולות של חשיבה מבריקה, קליטת ידע, מנהיגות וכיוצא באלה העניק אלוהים למספר מועט יותר של אנשים. יכולות וכישרונות ייחודיים ונדירים העניק אך למתי מעט.

אך האם מספיק שיהיו בקרב בני האדם מומחים למקצועות השונים ומנהיגים ואנשים מבריקים? לא! יש צורך נעלה יותר מכל אלה - שיהיה מי מהאנשים שידריך את האנושות לאורח המישרים של אלוהים. שכן, כל אחד לפי כישוריו מועיל לאנשים בעולם הזה, אך יש להם צורך גדול יותר מזה - שמישהו יסביר להם מי ברא אותם, מה העניק להם בוראם ומה משביע את רצונו - עד לזכייה בחיי הנצח המאושרים! בשל צורך הכרחי זה, בחר אלוהים בכמה אנשים וחנן אותם בידע על-אודות החוקה האלוהית והלכותיה, והטיל עליהם להפיץ זאת ברבים. אלה הם שליחי אלוהים והנביאים - תפילות אללה עליהם ושלומו.

קטע מתוך הפרק הרביעי: האמונה - פירוט.

פירוש הביטוי "אין אלוה מבלעדי אללה" 
נפרש תחילה את המונח אלוה. במובן המילולי אלוה פירושו 'הראוי לעבודת פולחן', כלומר מי שמבחינת גדולתו ושלטון מלכותו היה ראוי שהאנשים יעבדו וירכינו ראשיהם לפניו. פירושים נוספים: אלוה הוא מי שמחזיק בכוח עצום ועליון שהבנתו מסובכת למוח האנושי; אלוה הוא מי שאינו זקוק לאף אחד וכולם זקוקים לו בכל צורכי חייהם; וגם - מי שנסתר ולא נראה בעיני האנשים. המילים "חַדָא" בפרסית, "דיוטא" בהינדית ו"גוֹד" באנגלית הן מילים נרדפות לאלוה, והמילה קיימת גם בשפות אחרות.

אללה הוא שמו של אלוהים הנעלה והנשגב. והביטוי "אין אלוה מבלעדי אללה" פירושו שאין ביקום מי שראוי שיעבדו אותו ויסגדו לו בצייתנות ובהכנעה, מלבד אללה. ואין מולֵך ולא שופט מלבד אללה וכל הבריות זקוקים לו ונאלצים להסתייע בו. אללה הוא מעבר לכל החושים, ואת מהותו אין המוח האנושי מסוגל להשיג.

קטע מפרק: המצוות הקשורות לעבודת האל

עבודת אלוהים
עבודת אלוהים פירושה להיות עבד לאדון, וכל מצווה שיעשה העבד כציות לאדונו היא עבודת אלוהים. למשל, אם אדם מדבר עם האנשים ונמנע מדְבר רכילות, שקרים, גסות רוח, ניבול פה משום שאללה לא אוהב את הדברים האלה, ומנגד הוא מדבר אמת וצדק ומילים טובות משום אללה אוהב את הדברים האלה - אז כל הדיבור שלו נחשב עבודת אלוהים, גם אם הוא בענייני העולם הזה.

כמוהו האדם שנוהג לפי הכללים של אללה בקנייה ובמכירה, ביחסיו עם הוריו ומשפחתו, עם קרוביו וחבריו - האדם הזה מציית לאללה ומעשיו הם עבודת אלוהים.

וכך גם יחסו למסכנים ולנזקקים, לרעבים ולחסרי כול - אם נהג כלפיהם כפי שאללה רוצה אז זוהי עבודת אלוהים. ואדם שעבד ביושר והרוויח כסף מותר והתרחק מכסף אסור - עבודתו תיחשב לו עבודת אלוהים אף שעבד כדי להרוויח כסף לעצמו.

כללו של דבר, יראת אלוהים בכל תחומי החיים היא עבודת אלוהים. וכך כל החיים מתחילתם ועד סופם. אז גם האכילה והשתייה של האדם ירא האלוהים, ושנתו ויקיצתו, עמידתו וישיבתו וצעידתו, דיבורו והשקט שלו - הכול חלק מעבודת האלוהים. 

(הספר עקרונות האסלאם תורגם במסגרת עבודת פרוייקט במכללת א-דעווה ומדעי האסלאם, אום אל-פחם; מרצה מפקח: ד"ר מוסא אל-בסיט; תרגום: הארון תחאוכו; עריכה לשונית: ענת ריינר; עיצוב עטיפה וספר: סטודיו בי קריאטיב).

הספר יחולק אינשאללה לאחר תפילת יום שישי הבא וניתן יהיה להשיגו אצל הארון תחאוכו (0507959777), ב"מחלבת אלברוס" וב"קניונית בכפר".

----------------------------------------------------------------------

7 תגובות

דאואיזם, ג'ייניזם וסיקיזם - שלוש דתות שלא קרויות על שמו של אדם או אישיות...

לָאוֹ דְזְה (בסינית: 老子, "החכם לָאוֹ"), אבי תורת הדאואיזם ומגדולי הפילוסופים הסינים, על שמו נקרא דאואיזם.

הג'ייניזם נוסד על ידי בנו השני של סידהרתא, הנסיך מהווירה הידוע גם בשם ורדהמנה ג'נטיפוטה או ורדהמנה מהווירה. המהווירה כונה בשם ג'יינה (כובש רוחני) כי ידע לכבוש את ייצרו. על שמו נקרא הג'ייניזם.

המאמינים בסיקיזם מכונים סיקים – "תלמידים". סיקיזם: פירוש מילולי "ממשיכי הדרך" או "ההולכים בעקבות". על שם התלמידים נקראת הדת הזאת או הרעיון הזה יותר נכון..

לא נכון, לא נכון ולא נכון.
דאו - או טאו - בסינית פירושה "דרך". זהו.
ג'ינה בסקנסקרית פירושה "ניצחון הרוח", והיא תואר ש-כל (!) הכובש את רוחו "זכאי" להתהדר בו. לא רק הנסיך x או הדוכס z. אנלוגי לכך אגב, זה המוסלמי אשר הינו "כנוע" בפני האל. ועדיין לא היית מעז לומר כי האסלאם קרוי על שמו של הכנוע, נכון? היה הגון ואל תהפוך את המסמן והמסומן.
הלאה...
סיקים, בפאנג'בי, הם "תלמידים", נכון. אבל גם כאן עלייך להיות הגון. דרך זו נוסדה על ידי הגורו נאנאק ועדיין אין היא קרויה על שמו - אלא כמו במקרה של הג'ייניזם והאסלאם - מתקראת על-ידי מאפייניהם (!) של ההולכים בדרכה, לא על שמם.

אתה מטעה

ישנה סיבה מדוע לא פרסמתם את התגובה שלי לטענות המופרכות שנכתבו בתגובה למה שכתבתי?

הוסיפי תגובה