מסע העלייה לשמיים

מסע העלייה לשמיים

13.04.18 - 21:30 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

בזמן שהנביא מוחמד – תפילות אללה עליו ושלומו – היה בתקופה קשה ודיכוי לבין הצלחה והתאסלמות בודדים, התרחש אירוע המסע הלילי והעלייה לשמיים: [ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אל המסגד הקיצון – אל-אקצה – אשר נתנו ברכתנו על סביבותיו, למען נַראה לו את אותותינו. הוא שומע ומבחין] (המסע הלילי, 1).

קיימת מחלוקת לגבי תאריך התרחשות המסע: על פי המסורות הוא התרחש כחצי שנה לפני ההגירה (היג'רה), בחודש רמדאן, 12 שנה אחרי הנבואה. סברה שנייה: חודש מוח'רם, 13 שנה לנבואה. סברה שלישית: בחודש רביע אלאוול, שנה 13 מהנבואה. סברה נוספת שהוא התרחש בחודש רג'ב. המלומד איבן אלקיים: הנביא מוחמד – תפילות אללה עליו ושלומו – הוסע בגופו ממכה למסגד אל-אקצה בירושלים, רכוב על גבי בהמה פלאית, ואיתו גם המלאך ג'יבריל, והורד שם, קשר את הבהמה באחת מחוליות קיר המסגד, ועמד בראש תפילה לכל הנביאים.

בלילה זה הועלה הנביא אל השמים ואיתו ג'יבריל, ופגש ברקיע הראשון את אבי האנושות – אדם עליו השלום – שהכיר בנבואתו, ובירך אותו לשלום, וראה מימינו את המאושרים ומשמאלו את האומללים. וברקיע השני פגש את יחיא, זכריא וישו עליהם השלום, ובירך את כולם לשלום, והם הכירו בנבואתו.
ברקיע השלישי פגש את הנביא יוסף – עליו השלום – ובירך אותו לשלום ויוסף הכיר בנבואת מוחמד.
ברקיע הרביעי פגש מוחמד את הנביא אידריס ובירך אותו לשלום, והוא הכיר בנבואתו.
ברקיע החמישי פגש בהארון בן עמרם, בירך אותו לשלום והארון הכיר בנבואת מוחמד.
ברקיע השישי פגש את משה בן עמרם, ובירך אותו לשלום, ומשה הכיר בנבואת מוחמד. משה החל לבכות ונשאל מדוע הוא בוכה, ואמר: אני בוכה כי עלם נשלח אחריי, וייכנסו לגן עדן מבני עמו יותר מבני עמי. לאחר מכן הועלה הנביא מוחמד – תפילות אללה עליו ושלומו – לרקיע השביעי ושם פגש את הנביא איברהים – עליו השלום – ובירך אותו לשלום, ואיברהים הכיר בנבואת מוחמד.

לאחר מכן הועלה הנביא אצל הלוֹטוּס אשר בקצה המרום, ואשר בוהק ממנו אור וצבעים. העץ הזה נמצא מימין לכס הכבוד, עליו כאוזני הפיל, פירותיו ככדי חרס, ואין אחד שיכול לתארו מרוב יופיו. לאחר מכן נתגלה בפני הנביא הבית הנושָב1, שאליו נכנסים מדי יום 70 אלף מלאכים להתפלל, ואחרי שיצאו לא שבים אליו. לאחר מכן הוכנס הנביא לגן העדן שאדמתו זעפרן ופנינים, וטיטיו מוּשְׁק, והגיע לרמה שבו שמע את חריקת קולמוסי המלאכים.

לאחר מכן הועלה הנביא אל אלוהים העצום והנשגב, אַחַר הנמיך וריחף עד שהיה כמטחווי קשת או קרוב מזה, אז גילה לעבדו את אשר גילה, וציווה עליו 50 תפילות ביום. וחזר הנביא ועבר על פני משה ששאל: מה ציווה עליך ריבונך? ענה הנביא: 50 תפילות, אמר משה: אין זאת ביכולת בני עמך, חזור אל ריבונך ובקש ממנו הפחתה. הנביא הביט בג'יבריל כמי שמבקש ממנו רשות, וג'יבריל אישר. חזר הנביא אל אלוהים והפחית ל-40 תפילות. ירד הנביא שוב ועבר על פני משה ויידע אותו, אמר משה: חזור אל ריבונך ובקש ממנו הפחתה. הנביא חזר שוב ושוב עד שהגיע לחמש תפילות ביום, אמר משה: חזור אל ריבונך ובקש ממנו הפחתה, וענה הנביא: כבר התביישתי [לבקש עוד הפחתה] מריבוני, אולם הנני שבע רצון ומציית. לאחר שהנביא התרחק נשמע כרוז: כבר חתמתי על חובה זו, והפחתתי מעַבְדַּי! (כלומר: החובה היא חמש תפילות, אך הגמול הוא על 50 תפילות).

ישנה מחלוקת האם הנביא – תפילות אללה עליו ושלומו – כשעלה השמימה ראה את ריבונו יתעלה שמו. רוב הסברות קובעות שהנביא לא ראה את ריבונו, ואלה שאמרו שכן ראה התכוונו שהנביא ראה אור, כפי שמופיע בחדית' מהימן בצחיח מוסלם מאת אבו ד'ר: ((שאלתי את שליחו של אללה – תפילות אללה עליו ושלומו - האם ראית את ריבונך? ענה: אור, איך יתכן שאראה?)) ובגירסא אחרת: ראיתי אור. על פי כמה מסורות, גם במסע הלילי והעליה לשמיים התרחש אירוע בקוע החזה של הנביא – תפילות אללה עליו ושלומו.

בעלייתו השמיימה ראה הנביא מחזות רבים, ביניהם: הוצע לו לבחור בין יין ללֶבֶּן, ובחר את הלבן ונאמר לו: בחרת בנטיה הטבעית, ולו בחרת ביין היה גורל אומתך לאבדון. הנביא ראה ארבעה נהרות שמקורן בקצה המרום: שניים גלויים ושניים נסתרים, הגלויים: מקורותיהם של הנילוס והפרת, והנסתרים: שני נהרות בגן עדן. יתכן שראיית הנילוס והפרת הייתה סימן לצמיחת האסלאם משני האזורים הללו. אלוהים הוא היודע הכל2.

הנביא – תפילות אללה עליו ושלום - ראה גם את מאלק, המלאך האחראי בגהנום, ולא ראה חיוך ולא עליזות על פניו, כמו כן ראה הנביא את גן העדן וגהנום: בגהנום ראה את האוכלים בעוול את רכוש היתום, להם שפתיים כשפתות הגמל, לידם אנשים הדוחפים להם לפיותיהם אבני-אש הנפלטים מאחוריהם. ואללה אומר: [האוכלים בעוול את רכוש היתום, רק האש תבוא אל בטנם, ובאש תבערה ייצָלו] (הנשים, 10).

וראה את אוכלי הריבית ובטניהם גדולות כבתים, לא יכולים לסור ממקומם בשל כך. הם שכובים על דרכם של בני משפחת פרעה [שיוצגו נוכח האש בוקר וערב], ובני פרעה ידרכו עליהם כל פעם שיעברו. אללה אומר: [האוכלים ריבית לא יקומו לתחייה בלתי אם כנִכפֵּי השטן הקמים ונופלים] (הפרה, 275).

וראה נשים תלויות בשׁדיהן ונשים תלויות ברגליהן, ושאל את ג'יבריל מי הן? ענה: אלה הנשים הנואפות וההורגות את ילדיהן. וראה את הגברים הנואפים יושבים סביב שולחן ועליו בשר טוב ומשובח, ולידו בשר מסריח ומעלה צחנה, והם אוכלים מהמסריח ולא נוגעים במשובח.

ובדרכו לירושלים ראה הנביא שיירת מסחר שהייתה בדרכה למכה, וראה חיה שברחה מהשיירה. בבוקר למחרת עמד הנביא – תפילות אללה עליו ושלומו – ליד הכעבה, וסיפר לאנשי מכה על המסע הלילי למסגד אלאקצה ולשמיים, אך הכופרים לא האמינו לו. הם דרשו ממנו שיתאר עבורם את העיר – בית אלמקדיס - ואת המסגד. תמונת העיר נגלתה בפני הנביא – בכוחו של אלוהים - והוא תיאר להם לפרטיה, ולא היו להם תשובות. וסיפר להם על שיירת המסחר וזמן הגעתה למכה, ועל החיה שברחה ממנה, ואולם הכופרים לא אבו בלתי אם לכפור.

מסופר כי אבו בכר כונה "הצדיק" (או "המאמין") לאחר ששמע את סיפור המסע הלילי והאמין בו בלי להסס. הנימוק המקובל לסיפור המסע הלילי הוא מדברי אללה: [למען נַראה לו את אותותינו] (המסע הלילי, 1), וזוהי דרכו של אלוהים עם הנביאים, אמר: [כך הראינו לאברהם את ממלכת השמים והארץ, ולמען ישתכנע] (המקנה, 75). ואמר למשה: [למען נַראה לךָ כמה מאותותינו הגדולים] (ט.ה, 23). והמטרה מראיית האותות היא ברורה: [למען ישתכנע]. וכאשר רואים הנביאים במו עיניהם את האותות הם עוברים מידיעת הוודאות אל ראיית הוודאות, ויכולים לשאת על גבם למען אלוהים את מה שאחרים אינם יכולים לשאת.

(התוכן תורגם מהספר "א-רחיק אלמחתום" / מאת: אל-מובארקפורי - תולדות הנביא מוחמד)

-------------------------------

1) הבית הנושב: הכַּעְבָּה, ויש הגורסים שמדובר בבּבוּאתה השמימית של הכעבה של מטה. היא מכונה "הבית הנושָב" בשל היותה מוקפת תמיד בחוגגים, או במלאכים.

 2) אלוהים הוא היודע הכל: בערבית: وَاللهُ أَعْلَمُ, כלומר, רק אלוהים יודע את האמת במלואה. לדוגמה: هٰذَا مَا قِيلَ لِي وَاللهُ أَعْلَمُ זה מה שנאמר לי, ורק אלוהים יודע אם זה נכון. זהו ביטוי שגור המביע הכרה במגבלות הידע האנושי. אומרים אותו לאחר הבעת דעה שנויה במחלוקת או מסירת מידע שאינו ודאי. (מילון איילון-שנער). 

2 תגובות

איפה אפשר להשיג את הספר שממנו תורגם התוכן "א-רחיק אלמחתום" / מאת: אל-מובארקפורי - תולדות הנביא מוחמד.
והאם יש העתק שמתורגם לעברית או אנגלית?
תודה

הוסיפי תגובה